Interaktiv saga av Jacob och David Palme
Mycket fritt efter en saga av Hjalmar Söderberg

Tredje reviderade upplagan. Vill du läsa första upplagen istället?


Här börjar sagan

Det var en gång ett litet land, högt uppe i bergen. Landet hade en huvudstad, som låg vid en stor sjö. På ett berg ovanför staden låg det ett slott. I slottet bodde kungen och drottningen och...
... den vackra prinsessan Ismalda.

I staden fanns det en krog, och i krogen fanns det en speleman. När människor var ledsna eller trötta gick de till krogen och lyssnade på spelemannen, som spelade vackra melodier som gjorde dem glada igen. Krogen och spelemannen var mycket viktiga för människorna i det här landet.
   En gång gjorde kungen och drottningen och prinsessan Ismalda en inspektionsresa i huvudstaden. De besökte krogen, och lyssnade på spelemannen. När spelemannen fick se den vackra prinsessan, blev han blint förälskad. Men samtidigt förstod han att han som var en enkel speleman givetvis inte hade en chans att få en prinsessa.
   Vad skall spelemannen göra: