Spelemannen försöker fria till prinsessan

Spelemannen går till slottet och ber att få tala med prinsessan.
    "Vem är du?" frågar slottsknekten hånfullt.
    "Jag är spelemannen på krogen i stan", svarar spelemannen.
    "Och du tror att en simpel speleman som du skall få tala med prinsessan Ismalda. Nej, packa dig i väg bort hårifrån, innan jag sätter dig i fängelsehålorna."
    Vad skall spelemannen göra?


Har du något annat förslag?
    Gå tillbaka till sagans början.