start  om boken  resurser  nyheter  seminarium  om författaren   in English

 

       

Recensenterna berömmer ”Om ondskan i vår tid”

”Om ondskan i vår tid” fick ett för fackböcker enastående positivt mottagande i pressen när den publicerades på våren 2002. I nära 40 recensioner i dagspress och tidskrifter har den entydigt hyllats som en av de bästa böckerna om Balkankrigen på svenska. Här följer ett urval recensionscitat.

Dagens Nyheter (Maria Carlshamre, f.d. Ledamot av Europaparlamentet)

”I 'Om ondskan i vår tid' har journalisten Christian Palme skrivit en fängslande skildring av bakgrunden till krigsförbrytartribunalen i Haag. Boken ger oss sorgen, vreden, skammen över omvärldens passivitet - och det intrikata storpolitiska spelet med det häpnadsväckande motståndet mot att över huvud taget inrätta domstolen. 

Det är en bok som borde läsas av alla som har minsta intresse av att förstå vår samtid. Förutom att man får klara och tydliga bakgrundsfakta, så är det också en gripande skildring av efterspelet till vår tids europeiska folkmord, skriven av en av vårt lands bästa journalister.”

Svenska Dagbladet (Steve Sem-Sandberg)

”Christian Palme är en briljant skribent med en sällsynt förmåga att göra komplicerade tekniska frågor levande för en vanlig läsare. /.../ 

Palmes bok är den första på svenska om krigstribunalen i Haag, och säkert inte den sista. Som alla böcker som ges ut mitt i ett dramatiskt händelseförlopp löper den risken att snabbt bli förbisprungen av tiden. Men samtidigt är det viktigt att böcker som dessa ges ut. Att rapportera från krig ger glans och karriärmöjligheter åt hungriga reportrar. Men bakom frontlinjerna finns alltid en mera prosaisk verklighet i form av de sår som det tar en hel livsålder att läka, om de alls läks. Att skildra krigsoffrens vardag ger inga lättvunna poänger, men det är bara på sådana skildringar som en verklig förståelse av ett krig kan bygga.”

Expressen (Per Svensson)

”Christian Palme har skrivit en nyttig och passionerad bok om denna stora sak, nyttig inte minst i dessa dagar då världens mäktiga återigen tycks begå misstaget att prioritera realpolitisk skenbar effektivitet på bekostnad av rättssamhällets grundläggande principer.

Palmes bok berättar inte bara om 'sökandet efter rättvisa på Balkan', den lär oss också mycket om hur 'terrorismen' bör, och inte bör, bekämpas.”

Heta högen på expressen.se (Per Svensson)

”En av Sveriges mest erfarna, sakkunniga och skickliga balkanreportrar om brotten och rätten. En nyttig bok om varför krigsförbrytartribunalen i Haag är nödvändig.”

Aftonbladet (Jesper Lindau)

”Palmes berättelse är enkel och tydlig. Rättvisa är en pågående process. Det har aldrig funnits en perfekt domstol, bara en strävan efter att rättvisan en dag verkligen ska komma att fungera.

Ondskan i vår tid är ingen bok som med storslagen subjektivitet uttolkar ett svunnet krig och den samtid det utspelades i. Det är en bok som med stor omtanke om en vanlig läsare vill ge det som behövs för att vi ska kunna förstå varför det under många år måste passera en mängd herrar i domstolen i Haag. Det gör den till en av de mest värdefulla böcker som skrivits om Balkan på svenska.”

Upsala Nya Tidning och Norrköpings Tidningar (Magnus Rodell)

”Genom att väva samman Haagtribunalens och Balkankrigens historia lyfter Palme på ett övertygande sätt fram det som är uppenbart för alla som gett sig tid till att försöka förstå konflikterna under 1990-talet. Serbernas krig i Bosnien handlade ytterst om att fördriva, förstöra och utplåna alla spår av en annan kultur än deras egen. Slakten av lärare, myndighetstjänstemän och intellektuella, våldtäkterna av tiotusentals kvinnor, sprängandet av hundratals moskéer, granatbeskjutningen av brödköer, lekplatser och begravningståg — allt detta blir förklarligt i ljuset av en folkmordspolitik. /.../

Med sin eleganta stil, sin nyansrikedom och sina klara ställningstaganden är Om ondskan i vår tid utan tvivel den bästa boken på svenska om krigen på Balkan.”

Borås Tidning (Bengt Ingvar Ekman)

”I boken, en utomordentlig handledning till Haagtribunalen, blir det ohyggliga 1990-talet belyst ur olika aspekter. Här berättar den aktive och kunnige sanningssökaren, tillika den moraliskt engagerade men aldrig patetiske iakttagaren, om vad som har hänt och, i den mån det låter sig förklaras, hur och varför det kunde hända. /.../ 

DN-medarbetaren Christian Palme har samlat imponerande kunskaper om 1990-talets tragedier på Balkan, deras historia och historiens närvaro i nuet, eller, kanske bättre uttryckt, kalkylerande maktpolitikers (till exempel Milosevics) förmåga att exploatera historien för eget syfte. Jag har läst denna bok med utomordentlig behållning och kommer att återvända till den som källa för fakta och synpunkter. /.../ 

Jag kan inte tänka mig ett bättre underlag för den som söker bakgrund till dramat som rullas upp i Haag, än Christian Palmes bok.”

Forskning & Framsteg (Henrik Höjer)

Mycket har redan skrivits om 1990-talets jugoslaviska krig. Men Christian Palmes nya, fängslande bok visar att ämnet knappast är uttömt. /.../ Om ondskan i vår tid tillhör de bästa av dagens många böcker om Balkan.”

Östran (Dag Sandahl)

”...en djupt moralisk bok om den stora omoralen. /.../ ...utan pekpinnar men med en förfärande tydlighet.”

Smålandsposten (Fredrik Borneskans)

”Christian Palme har skrivit en bok som är både klargörande, lättläst och som skapar en djupare förståelse för vad som egentligen hände på Balkan.”

Falu-Kuriren (Örjan Abrahamsson)

”...en angelägen bok. /.../ ...detta slags böcker [är] lika nödvändiga som de är sällsynta på svenska.”

Eskilstuna-Kuriren (Boris Benulic)

”Den som vill ha en rapp och välskriven vägledning genom folkrättens utveckling och samtidigt få en målande beskrivning av de märkliga turerna bakom upprättande av Haagtribunalen bör läsa Christian Palmes Om ondskan i vår tid.”

Västerbottens-Kuriren (Leif Larsson)

”Palmes bok är knappast upplyftande läsning, men den bekämpar ändå resignation och cynism genom sitt konsekventa hävdande av den internationella rättens senfärdiga men sega motstånd mot den omedelbara och råa makten.”

Åter

Upp

Åter