start   om boken   resurser   nyheter   seminarium   om författaren  in English

 

Sidan senast uppdaterad 2004-05-14

Uppdrag

 

Jag håller ofta föredrag om utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, internationell straffrätt, Balkan och utrikesjournalistik, eller medverkar som moderator i debatter och seminarier. Här är några exempel på uppdrag som jag har haft under de senaste åren:

  • 2001: Föredrag om Balkan för biståndsarbetarkurs anordnad av Olof Palmes Internationella Centrum, föredrag om krigsförbrytartribunalen för de utrikespolitiska föreningarna vid universiteten i Uppsala och Lund, föredrag om Jugoslavien efter Milosevic för de utrikespolitiska föreningarna vid universiteten i Uppsala och Göteborg, moderator vid ett seminarium om medier och krishantering vid den årliga nordiska folk- och  försvars- konferensen på Holmenkollen, moderator vid seminarium om civilmilitärt samarbete anordnat av Folk och Försvar och Försvarshögskolan, moderator vid ett Media Round Table i Stockholm om IT och demokrati anordnat av International IDEA, Dagens Nyheter och Financial Times samt kursdag om utrikesjournalistik vid journalist- utbildningen på Södertörns högskola.

  • 2002: Föredrag om krigsförbrytartribunalen och den nya folkrätten för bl.a. personal från Sidas Balkanmissioner, för internt seminarium för biståndsstiftelsen Kvinna till kvinna, vid en kurs för biståndsarbetare på Uppsala universitet (på engelska), på ABF-huset i Stockholm, vid Kulturuniversitetet i Luleå, vid Kursverksamheten i Örebro, vid föreningen Östeuropaforum vid Uppsala universitet samt på Brunnsviks folkhögskola.

  • 2002: Inledare vid offentligt seminarium om journalistik och krig anordnat av Olof Palmes Internationella Centrum (med Tim Judah, Johanne Hildebrandt och Thomas Hammarberg), medverkan i estradsamtal på Kulturhuset på temat "ondska", tillsammans med Hasse Alfredsson, Sara Lidman och Ludvig Igra, medverkan som expert i en seminariepanel om Bosnien i regeringens internationella konferens om Truth, Justice and Reconciliation , kursdag om utrikesjournalistik på Ekeby gymnasium i Uppsala, moderator vid seminarium anordnat av Försvarshögskolan och armémuseum om "2000-talets försvar och militära krishantering" (i ett block om demokratiska perspektiv på försvaret), moderator vid en workshop om Internationella brottmålsdomstolen anordnad av frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter.

  • 2003: Föredrag om Balkan och om krigsförbrytartribunalen på Arkitekturhögskolan i Stockholm, vid SSU:s framtidskonferens i Stockholm, vid Tibblegymnasiet i Täby, på Skutskärs bibliotek, vid Medborgarskolan i Hässleholm samt vid ett seminarium anordnat av bosniska studentföreningen. Föredrag på temat "Kan man tvinga fram demokrati - Exemplet Bosnien" vid ett seminarium anordnat av Fria Moderata Studentförbundet.

  • 2004: Föredrag om "Nationalistisk backlash på västra Balkan" vid utrikespolitiska föreningen vid Göteborgs universitet, framträdande vid Författarcentrums författardag i Stockholm, moderator vid seminarium om Balkan anordnat av riksdagens kulturförening PAKS samt föredrag om krigsförbrytartribunalen vid utrikespolitiska föreningen vid Stockholms universitet.

Jag har regelbundet skrivit opinionsartiklar och översikter om utvecklingsfrågor, Balkan, Centraleuropa och om internationell straffrätt i tidskrifter och årsböcker, t.ex. i Moderna Tider, Världspolitikens dagsfrågor, Internationella studier, NärVarHur och Bang. Jag har också ofta bidragit med expertkommentarer om Balkan i radio och tv. Här är t.ex. ett studiosamtal i Studio Ett från juli 2002 om Internationella brottmålsdomstolen (kräver RealAudio). 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

Kontakt

Åter