start  om boken  resurser  nyheter  seminarium  om författaren   in English

 

Sidan senast uppdaterad 2004-12-05         

Litteratur

Här listas dels litteratur som har varit källor till boken "Om ondskan i vår tid", dels annan aktuell litteratur om Balkan, Rwanda, Förintelsen, internationell humanitär rätt, humanitär intervention, försoning samt krigsförbrytartribunaler. Litteraturlistan gör inga anspråk på fullständighet och förslag på böcker som borde ingå mottages tacksamt. Kommentarer av Christian Palme.


Abrahamsson, Kjell-Albin. Balkan betyder berg (1995).

Abrahamssons bok tillhör de sämre bland 90-talets Balkanböcker, både som reportage och fakta. Kjell-Albin Abrahamsson är en trist skribent och hans bok är fylld av fördomar som avslöjar bråddjup av okunskap om till och med elementära förhållanden på Balkan.

Allen, Beverly. Rape Warfare — The Hidden Genocide in Bosnia-Hercegovina and Croatia (1996).

Allens bok är en upprörd pamflett om genusbrott i Bosnien under kriget. Det källkritiska perspektivet är dock svagt och Beverly Allen redovisar varje tidningsrykte i italienska medier (som tillhör hennes huvudkällor) som om de vore etablerade fakta. Boken innehåller ett antal väsentliga sakfel, en mängd irrelevant introspektion och flera obehagliga angrepp på motståndare (t.ex. Slavenka Drakulic). Läs hellre Alexandra Stiglmayers bok "Mass Rape" som är en saklig, kunnig och analytisk framställning om samma ämne.

Anzulovic, Branimir. Heavenly Serbia - From Myth to Genocide (1999).

Heavenly Serbia visar hur Serbiens nationella myter blev ett potent verktyg och ett försvar för folkmordet för politiska och religiösa ledare under krigen på Balkan på 1990-talet. 

Agrell, Wilhelm, och Alcalá, Jesús. Den rättsliga interventionen, Folkrätten, Haagtribunalen och krigsförbrytarna i det forna Jugoslavien (1997).

Arad, Yitzhak. Belzec, Sobibor, Treblinka - the Operation Reinhard Death Camps (1987).

Arendt, Hanna. Den banala ondskan — Eichmann i Jerusalem (1964).

Arendts bok om rättegången mot Adolf Eichmann är en klassisk analys av ondskans banalitet, om den lilla människan som lyder order utan djupare överväganden om rätt och fel eller ont och gott.

Askin, Kelly Dawn. War crimes against women: prosecution in international war crimes tribunals (1997).

Brott mot kvinnor och särskilt sexuella brott har förekommit i krig under många århundraden. Den här boken utreder hur brott mot kvinnor har betraktats i historiska konflikter och varför de förbigicks av t.ex. Nürnbergrättegången. Askin argumenterar vältaligt för varför genusbrott måste utredas bättre av krigsförbrytartribunalen för det tidigare Jugoslavien i Haag.

Ball, Howard. Prosecuting War Crimes and Genocide: The Twentieth-Century Experience (1999).

Balls bok är en akademisk översikt över krigsförbrytarrättegångar under 1900-talet, från Leipzig till Haag och Arusha. Innehåller också ett kapitel om den internationella brottmålsdomstolen (ICC) och framtiden.

Banac, Ivo. The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics (1984). 

Det internationella standardverket om den nationella frågan och de etniska problemen i Jugoslavien. Banac, som är professor i historia vid Yale University, räknas som ett av de ledande namnen i forskningen om nationalism på Balkan.

Bass, Gary Jonathan. Stay the Hand of Vengance: The Politics of War Crimes Tribunals (2000).

Bass avhandling i historia är en avslöjande, oerhört välskriven (författaren är tidigare journalist) och ofta direkt spännande analys av den politiska förhistorien till 1900-talets krigsförbrytarrättegångar, från Leipzig till Haag. Hans desillusionerade slutsats är att ingen stat är fullt kapabel att hålla rättvisa krigsförbrytarrättegångar mot sina egna medborgare.

Bassiouni, M. Cherif. Crimes Against Humanity in International Criminal Law (1999).

Best, Geoffrey. Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed Conflicts (1983).

Best, Geoffrey. War and Law Since 1945 (1994).

Bildt, Carl. Uppdrag fred (1998).

Carl Bildts bok om sina år som EU:s ordförande i den s.k. Londonkonferensen om Jugoslavien och senare som det internationella samfundets "höge representant" i Bosnien innehåller en skoningslös kritik av de amerikanska fredstruppernas passivitet och rädsla för "mission creep" under de första åren efter fredsavtalet i Dayton. Se även Richard Holbrookes bok To End A War .

Brackman, Arnold C. The Other Nuremberg: The Untold Story of the Tokyo War Crimes Trials (1987).

Bring, Ove. Folkrätt för totalförsvaret (1994).

Brings bok är en faktamättad översikt över folkrätt och internationell humanitär rätt. Den innehåller inga överraskande analytiska slutsatser, men är en lättillgänglig översikt över grundreglerna för folkrättens regler för krig och konflikt. Se även Crimes of War .

Bringa, Tone. Being Muslim the Bosnian Way — Identity and Community in a Central Bosnian Village (1995).

Fältstudierna till socialantropologen Tone Bringas avhandling gjordes åren omedelbart före kriget i Bosnien. Mot den bakgrunden blir hennes beskrivning av ett traditionellt muslimskt samhälle på Balkan tragisk, men också belysande och bidrar till förståelsen av varför det multikulturella Bosnien föll samman under kriget. Bringas bok är en av de mest läsvärda vetenskapliga analyserna om Bosnien före kriget.

Browning, Christopher R. Helt vanliga män. Reservpolisbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen (1998).

En redan klassisk analys av hur en grupp vanliga lägre medelklassmän från arbetarstaden Hamburg förvandlas till massmördare i Polen under andra världskriget. Ett av samtidens viktigaste bidrag till förståelsen av hur människor kan hetsas till att bli massmördare.

Buckley, William J. (red.). Kosovo: Contending Voices on Balkan Interventions (2000).

Ett stort antal debattinlägg om rätten till väpnad humanitär intervention i Kosovokonflikten 1999.

Carpenter, Ted Galen (red.). NATO's Empty Victory: A Postmortem on the Balkan War (2000).

Cigar, Norman. Genocide in Bosnia (1995).

Cigars bok är en väldokumenterad analytisk studie av serbiska brott mot internationell humanitär rätt under kriget i Bosnien. Boken lider under ett upphetsat tonfall som lätt gör läsaren misstänksam mot Cigars intentioner och objektivitet.

Clarke, Walter, och Jeffrey Herbst. Learning from Somalia: The Lessons of Armed Humanitarian Intervention (1997).

Cohen, Lenard J. Serpent in the Bosom (2001).

Cohens bok är en mycket välinformerad och kunnig statsvetenskaplig analys av maktsystemet i Serbien under Slobodan Miloševićs regim.

Cohen, Roger. Hearts Grown Brutal: Sagas of Sarajevo (1998).

Roger Cohens bok är ett fascinerande och oerhört välstuderat reportage som väver samman historia och nutid i Serbien och Bosnien.

Collin, Matthew. This is Serbia Calling: Rock 'n' Roll Radio and Belgrade's Underground Resistance (2001).

Cooper, Belinda (red.). War Crimes: The Legacy of Nuremberg (1999).

En antologi som innehåller flera belysande reportage om FN:s krigsförbrytartribunal i Haag.

Upp

Daalder, Ivo. Getting to Dayton: The Making of America’s Bosnia Policy (1999).

Daalder, Ivo H. and Michael E. O'Hanlon. Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo (2000).

Dixon, Rod, och Khan, Kharim. Archbold International Criminal Courts, Procedure and Evidence (2003).

På mer än 1500 sidor och till ett pris över 2000 kronor är detta ett verk i första hand för de verkliga specialisterna. Samtidigt finns det inget bättre översikts- och referensverk över alla relevanta lagar och regelsamlingar för Internationella brottmålsdomstolen, respektive Jugoslavien- och Rwandatribunalerna. Boken innehåller mängder av konkreta exempel och är oerhört välskriven.

 

Djukic, Slavoljub. Milosevic and Markovic: A Lust for Power (2001)

Djukic har skrivit flera böcker på serbiska om Slobodan Milosevic och detta är i stora drag en engelskspråkig sammanfattning av hans tidigare arbeten. Djukics perspektiv är journalistiskt och anekdotiskt, men inte helt seriöst. Detaljerna om kampen mellan Milosevics hustru Mira Markovic och oppositionspolitikern Vuk Draskovics hustru Danica är underhållande, men lättviktig. Som många serbiska arbeten saknar boken samtidigt insikter i Milosevics brott och Serbiens ansvar för t.ex. massmordet i Srebrenica och den etniska rensningen i Kosovo. Läs hellre Louis Sells biografi över Milosevic som är ett grundligt och vetenskapligt arbete.

Dobbs, Michael. Madeleine Albright (1999).

Doder, Dusko, och Branson, Louise. Milosevic — Portrait of a Tyrant (1999).

Doders och Bransons bok är ingen vetenskaplig biografi, men är ändå en av de bättre levnadsteckningarna över Slobodan Milosevic på ett västligt språk. Se även Louis Sells biografi över Milosevic.

Glenny, Misha. The Fall of Yugoslavia (1992).

Misha Glennys reportage från det första krigsåret i Bosnien bevarar en frisk omedelbarhet, men i ett tioårsperspektiv är det också klart varför boken har bidragit till mytbildningen om olösliga historiska konflikter på Balkan. Liksom Robert Kaplan har Glenny anklagats för att ha bidragit till att försena den västliga interventionen i kriget.

Goldstone, Richard. For Humanity: Reflections of a War Crimes Investigator (2000).

Gourevitch, Philip. We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families (1998).

Ett skakande reportage om folkmordet i Rwanda 1994.

Gutman, Roy. Vittne till folkmord (1993).

Roy Gutmans oredigerade artiklar från Newsday om "etnisk rensning", dödsläger, genusbrott och folkmord i Bosnien under de första krigsåren. Innehåller också en artikel om den systematiska ödeläggelsen av kulturella minnesmärken.

Gutman, Roy och Rieff, David (red.). Crimes of War — What the Public Should Know (1999).

En antologi i uppslagsboksform om krigsförbrytelser och brott mot internationell humanitär rätt. Författarna är ett stort antal ledande journalister och jurister som har sysslat med samtidens stora konflikter på Balkan, i Asien, i Centralamerika och i Mellanöstern. Finns nu i sin helhet på Internet som en del av webbplatsen Crimes of War .

Halberstam, David. War in a Time of Peace – Bush, Clinton, and the Generals (2001).

Ett inträngande och oerhört väl undersökt reportage om Bill Clintons utrikespolitik, med betoning på Balkan. Halberstam belyser i detalj motsättningarna i administrationen mellan "aktivister" som Madeleine Albright och Richard Holbrooke, och de försiktiga kring Colin Powell som till varje pris försökte hålla USA utanför kriget.

Harris, Whitney R. Tyranny on Trial (1954/1999).

Nytryck av en klassisk och detaljerad översikt över Nürnbergprocessen författad av en av de amerikanska aktörerna på åklagarsidan.

Holbrooke, Richard. To End a War (1998).

Richard Holbrookes aggressiva diplomati sommaren och hösten 1995 var avgörande för att tvinga parterna i de jugoslaviska krigen till förhandlingsbordet i Dayton. Hans personliga memoarer tenderar att övervärdera hans egen roll, men är en lysande analys av ett avgörande skede i historien om de jugoslaviska krigen.

Honig, Jan Willem och Norbert Both. Srebrenica : Record of a War Crime (1997).

En mycket väl underbyggd analys av det serbiska anfallet mot Srebrenica 1995 och det följande massmordet på minst 8000 människor. Mer seriös och akademisk än Rohdes   och Sudetics böcker om samma ämne.

Hukanovic, Rezak. The Tenth Circle of Hell: A Memoir of Life in the Death Camps of Bosnia (1996).

Hutchinson, John F. Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross (1996).

Ignatieff, Michael. Det virtuella kriget: Kosovo och därefter (2001).

Ignatieff, Michael. Krigarens heder (1999).

Igra, Ludvig. Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet (2001).

En psykoanalytisk diskussion kring folkmordets psykologi som fick mycket uppmärksamhet när boken publicerades på våren 2001.

Jelavich, Barbara. History of the Balkans (Vol. 1-2) (1983).

Det översiktliga standardverket om Balkans historia.

Judah, Tim. The Serbs — History, Myth and the Destruction of Yugoslavia (1997).

Judah, Tim. Kosovo — War and Revenge (2000).

Kaplan, Robert. Balkan Ghosts: A Journey Through History (1994).

Det hör till en politiskt korrekt hållning att fördöma Robert Kaplans reseskildring som ett bidrag till synen att Balkan är "ett problem från helvetet" (Warren Christopher) och att göra Kaplan personligen ansvarig för att den västliga interventionen dröjde alltför länge (ett öde som också har drabbat Misha Glenny ). Kaplan kan också ha haft fel i enskildheter, men hans kunskapsrika och exceptionellt välskrivna essäer ger en bättre bild av historien bakom Jugoslaviens sönderfall än vad någon annan författare har lyckats prestera. 

Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt (1997).

Huvuddelen av den internationella humanitära rättens grundtexter i officiell (och tyvärr ofta språkligt föråldrad) svensk översättning. 

Kuperman, Alan J. The Limits of Humanitarian Intervention: Genocide in Rwanda (2001).

Upp

Lebor, Adam. Milosevic: A Biography (2002)

En välskriven, journalistisk biografi över Slobodan Milosevics liv som inte tillför särskilt mycket nytt till bilden av Serbiens ledare under drygt tio tumultartade år. Läs hellre Louis Sells vetenskapliga biografi.

Lees, Lorraine M. Keeping Tito Afloat: the United States, Yugoslavia, and the Cold War (1997).

Lees analys bygger till stor del på tidigare hemliga dokument som släpptes fria i mitten av 1990-talet. USA började ge omfattande ekonomiskt och militärt bistånd till Jugoslavien redan på 1940-talet, men biståndet blev en central politik under president Eisenhower och hans utrikesminister John Foster Dulles. Förhoppningen var att biståndet skulle fungera som en "kil" och locka andra kommunistiska stater att dra sig ur den sovjetiska sfären.

Loyd, Anthony. My War Gone By, I Miss It So (1999).

Maass, Peter. Love Thy Neighbor: A Story of War (1997).

Malcolm, Noel. Bosnia — A Short History (1994).

Malcolm, Noel. Kosovo : A Short History (1999).

Marrus, Michael R. The Nuremberg War Crimes Trial 1945-46 — A Documentary History (1997).

Milgram, Stanley. Obedience to Authority: An Experimental View (1983).

Stanley Milgrams lydnadsexperiment vid Yale University 1961-62 är en av grundstenarna i forskningen om varför människor under inflytande av auktoriteter kan förmås att begå omänskliga handlingar. Detta är en mycket läsvärd sammanfattning av Milgrams forskningsresultat under flera årtionden. Se även Philip Zimbardo .

Minow, Martha. Between Vengeance and Forgiveness : Facing History After Genocide and Mass Violence (1999).

Harvardjuristen Martha Minows perspektiv är sökandet efter sanning och försoning, snarare än kampen för juridisk rättvisa. Hon drar samman trådarna från sanningskommissionerna i Argentina och Sydafrika till krigsförbrytarrättegångarna i Nürnberg och Haag.

Moeller, Susan D. Compassion Fatigue: How the Media Sell Disease, Famine, War and Death (1999).

Moorehead, Caroline. Dunant's Dream: War, Switzerland and the History of the Red Cross (1998).

Neier, Aryeh. War Crimes: Brutality, Genocide, Terror, and the Struggle for Justice (1998).

Neuffer, Elizabeth. The Key to My Neighbor's House: Seeking Justice in Bosnia and Rwanda (2001).

Journalisten Elizabeth Neuffer på Boston Globe gör närgångna porträtt av massmördare och våldtäktsmän i Bosnien och Rwanda, från "the killing fields" till rättssalarna i Haag och Arusha. Detta är utan tvekan en av de bästa böcker som skrivits om sökandet efter rättvisa i krigets spår.

Owen, David. Balkan Odyssey (1995).

Palme, Christian. Vägen mot rättvisa – De nya krigsförbrytartribunalerna (2000).

Ett kortfattat kompendium i Utrikespolitiska institutets serie "Världspolitikens dagsfrågor". Kan beställas här (pris 40 sek).

Power, Samantha. 'A Problem from Hell': America and the Age of Genocide (2002).

Samantha Power påvisar i sin kritiska granskning hur USA i fall efter fall av folkmord i modern tid, från Irakiska Kurdistan via Rwanda till Srebrenica, har använt kravet på säker bevisning som förevändning för att inte ingripa och inte publicera tillgängliga data. Ministrar och tjänstemän som sade att de "inte visste" eller "inte förstod" vad som pågick, valde i själva verket att tiga därför att ett erkännande av folkmordet skulle ha inneburit ett underförstått krav på amerikanskt ingripande.

Rieff, David. Slaughterhouse: Bosnia and the Failure of the West (1996).

Rohde, David. Endgame: The Betrayal and Fall of Srebrenica, Europe's Worst Massacre Since World War II (1998).

Rohdes bok är en klassiker och innehåller skildringen av hur han i augusti 1995 med hjälp av en vägkarta och ett telefax med ett par suddiga flygfotografier hittade de första massgravarna från Srebrenica. Boken är också en mycket välundersökt rapport om Srebrenicas fall som inte i annat än detaljer skiljer sig från Sudetics och Honig & Booths böcker. 

Robertson, Geoffrey. Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice (1999).

Scharf, Michael P. Balkan Justice: The Story Behind the First International War Crimes Tribunal Since Nuremberg (1997).

Folkrättsexperten Michael P. Scharf ingick i den amerikanska FN-delegationen i början av 1990-talet och var med om att skriva de resolutioner i säkerhetsrådet som upprättade expertkommissionen och krigsförbrytartribunalen i Haag. Den första delen av hans bok, som handlar om det diplomatiska spelet när tribunalen kom till, är mycket intressant, men tenderar att övervärdera den amerikanska insatsen. Den andra delen är ett överdrivet detaljerat reportage om tribunalens första rättegång, mot lägervakten Dušan Tadić.

Scharf, Michael P, och Schabas, William. Slobodan Milosevic On Trial - A Companion (2002).

En enkel handbok om krigsförbrytartribunalen i Haag och rättegången mot Slobodan Milosevic. Intrycket störs tyvärr av flera historiska småfel i en inledande deskriptiv del.

Sell, Louis. Slobodan Milosevic and the Destruction of Yugoslavia (2002).

Sell är forskare och diplomat med expertkunskaper om Balkan och Östeuropa; som politisk rådgivare till Warren Zimmermann på USA:s ambassad i Belgrad i början av 1990-talet följde han på nära håll Slobodan Milosevics karriär. Sells bok är den första vetenskapliga biografin över Milosevic och bygger till stor del på tidigare opublicerat arkivmaterial. Biografin diskuterar grundfrågor som Milosevics ansvar för krigsförbrytelser, hans relationer till armén och hans metoder för att klänga sig fast vid makten. Sells bok är inte i alla delar invändningsfri, men den är betydligt bättre än de Milosevicbiografier som författats av Dusko Doder & Louise Branson , och av Slavoljub Djukic .

Sewall, Sarah och Kaysen, Carl (red). The United States and the International Criminal Court (2000).

Antologi utgiven av den amerikanska vetenskapsakademin, där en rad ledande folkrättsexperter diskuterar och kritiserar USA:s motstånd mot den internationella brottmålsdomstolen ICC. Innehåller också belysande kapitel om bakgrundshistorien till ICC-processen.

Silber, Laura, och Alan Little. Yugoslavia: Death of a Nation (1997).

Sedan länge en klassiker i den moderna Balkanlitteraturen, även om den inte längre är helt invändningsfri. Ursprungligen en kompletterande bok till femtimmarsdokumentären med samma titel, där boken i dag är viktigare än filmen.

Simms, Brendan. Unfinest Hour: Britain and the Destruction of Bosnia (2001).

En djupt avslöjande studie av hur premiärminister John Major och utrikesminister Douglas Hurd i det längsta förhindrade en internationell intervention i Bosnienkonflikten och ett hävande av det orättvisa vapenembargot mot den bosniska regeringen. 

Stiglmayer, Alexandra (red.). Mass Rape — The War Against Women in Bosnia-Hercegovina (1994).

En tidig översikt över genusbrott på Balkan under krigen, där det viktigaste bidraget är Stiglmayers eget kapitel om brott mot kvinnor i Bosnien. Innehåller både analytiska och beskrivande kapitel.

Stover, Eric, och Gilles Peress. The Graves: Srebrenica And Vukovar (1998).

Antropologen och rättsläkaren Stover skildrar välskrivet och engagerat det komplicerade och upprörande arbetet med att gräva ut massgravarna efter Srebrenicas fall. Boken innehåller bl.a. ett fascinerande porträtt av den svenskättade rättsantropologen Bill Haglund. Gilles Peress knivskarpa svartvita bilder av massgravarna påminner om helvetesskildringar av Hieronymus Bosch.

Strobel, Warren P. Late-Breaking Foreign Policy: The News Media's Influence on Peace Operations (1997).

Sudetic, Chuck. Blood and Vengeance: One Family's Story of the War in Bosnia (1999).

Sudetics bok följer dramat kring Srebrenica och massmordet på minst 8000 människor 1995 genom en familjs öde. Boken är mycket väl underbyggd genom intervjuer med centrala aktörer och är en av de grundläggande texterna om katastrofen i Srebrenica. En bra komplettering till böcker av Rohde och Honig & Booth om Srebrenica.

Tanaka, Yuki. Hidden Horrors: Japanese War Crimes in World War II (1999).

En sällsynt japansk uppgörelse med krigsförbrytelser utförda av japanska trupper under andra världskriget. Innehåller en intressant diskussion om genusbrott.

Taylor, Telford. The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir (1992).

Carnegie Endowment for International Peace. The Other Balkan Wars (1914/1996).

Carnegiekommissionens rapport om de två Balkankrigen 1912 och 1913 innehåller många iakttagelser om våld och övergrepp som med kuslig precision tycks passa in på 1990-talets krig. När kommissionens ordförande baron d’Estournelles de Constant skriver om ledarnas ansvar för att hetsa befolkningarna till brott kunde han lika gärna syfta på dagens Balkanpolitiker.

Trotskij, Leo. The Balkan Wars 1912—1913 (1980, nyutgåva).

Vulliamy, Ed. Vanvettets triumf (1994).

Ed Vulliamy var en av de modiga journalister som kom först med att avslöja de serbiska koncentrationslägren i nordvästra Bosnien 1992. Hans analys av bakgrunden till krisen är svag, men hans reportage om lägren och den etniska rensningen tillhör de klassiska krigsskildringarna från Balkan.

West, Richard. Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia (1994).

Woodward, Susan L. Balkan Tragedy (1995).

Woodward var politisk rådgivare till UNPROFOR-ledningen i Zagreb under de första krigsåren. I fokus för hennes bok står en analys av de politiska och ekonomiska förutsättningarna för Jugoslaviens sammanbrott.

Helsinki Watch. War Crimes in Bosnia-Hercegovina (1993).

Zimbardo, Philip et al. Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison. International Journal of Criminology and Penology, (1973, 1), s. 69-97.

"The Stanford Prison Experiment" i ett simulerat fängelse i Stanforduniversitetets källare sommaren 1971 är en beryktad och berömd studie av hur fängelsesituationen framkallar brutalitet bland fångvaktare. Stanfordexperimentet har fått förnyat intresse efter avslöjandet av fängelsemisshandeln i Abu Ghraibfängelset i Irak efter USA:s invasion våren 2003. Psykologen Philip Zimbardos ursprungliga rapport om experimentet finns här . Se även Stanley Milgram .

Zimmermann, Warren. Origins of a Catastrophe (1996).

Som USA:s siste ambassadör i Jugoslavien före sönderfallet följde Warren Zimmermann på nära håll upplösningsprocessen. Hans bok är extremt välinformerad och tecknar inträngande porträtt av flera av periodens viktigaste aktörer. 

Upp

Åter