Folket avsätter kungen

Folket i slottssalen gör uppror. Kungen avsätts och spelemannen utnämns till ny kung. Spelemannen äktar prinsessan till sin drottning och blir en god och bra kung.
   Deras första barn är en dotter, prinsessan Viktoria. Hon blir därmed landets kronprinsessa.
   Men vem skall spela för folket i stadens krog, när spelemannen blivit kung? En ny speleman anställs. Men han spelar inte alls lika bra som den gamla spelemannen. Men kungen, som ju varit en speleman, ger honom privatlektioner i konsten att spela. Under privatlektionerna får den nye spelemannen se på drottningen Ismalda, och blir blixtsnabbt förälskad i henne. När kungen måste bort i ett brådskande regeringsärende förför han drottningen Ismalda. Men kungen kommer tillbaka, får se vad som hänt, och låter fängsla både den nya spelemannen och drottningen Ismalda.
   Men prinsessan Viktoria smyger sig ner på natten och öppnar dörren till fängelsehålorna, så att den nye spelemannen och drottningen Ismalda kan rymma. De rymmer till Channel Islands, där de bosätter sig och inrättar ett nytt kungarika. Kungen där hemma har förlorat sin drottning och sin speleman. Kungen och drottningen får delat förmyndarskap och varannan vecka bor Viktoria hos kungen i det lilla landet uppe i bergen, och varannan vecka hos drottningen och den nya spelemannen i deras nya kungarike på Channel Islands. Så levde alla lyckliga i alla sina dagar. Så småningom skall Viktoria bli drottning över båda länderna, en så kallad personalunion. Men det var en annan histora.

The End

Gillar du inte slutet?
Börja om!
Innehållsförteckning

Föreslå ändring!
Läsa mer av samma författare!