Spelemannen får medalj och gör uppror

När spelemannen får rikets medalj av största storleken, ber han att få spela en melodi och sjunga en sång.
   Vad skall kungen göra?
  • Låta honom få spela en melodi och sjunga en sång.
  • Vägra honom få spela en melodi och sjunga en sång.

  • Har du något annat förslag?
        Gå tillbaka till sagans början.