Trollkarlen tillkallas när fienden anfaller


   Kungen tillkallar trollkarlen, och frågar om han kan hjälpa dem så att landet skall slippa bli erövrat av den grymma fienden.
   "Javisst", säger trollkarlen. "Jag vet vad ni skall göra. Gå till spelemannen och be honom flyga med sin eldsprutande drake över den fientliga flottan från Morgorud, för att skrämma den på flykten."
   "Vilken då eldsprutande drake", undrar kungen.
   "Fråga spelemannen, han vet", svarar trollkarlen.

Och kungen går till spelemannen och ber om hjälp. Och spelemannen stiger upp på sin eldsprutande drake, och flyger fram och tillbaka över den anfallande fientliga flottan. Och när flottan får se den eldsprutande draken flyga över sig, då blir de så rädda att de vänder och flyr hals över huvud hem till Morgorud igen.
   Spelemannen har räddat landet från att erövras av Morgorud. Men kungen får reda på vad spelemannen egentligen skaffat den eldsprutande draken till. Kungen blir mäkta förgrymmad. Han tillkallar sin regering för att få råd.
   Vad skall regeringen ge för råd? Och vad skall kungen göra, när han hört regeringens råd?


Har du något annat förslag?
    Gå tillbaka till sagans början.