Kungen går till prästen

Den fientliga flottan är på väg över sjön för att anfalla det lilla landet. Kungen går till prästen och ber om hjälp.
    Prästen ber tio Fader vår och tänder sju ljus till jungfru Maria.
    Gud fader i himlen sänder iväg en stor storm i havet, så att den fientliga flottan drunknar.
    Då skickar den grymme härskaren Moribund en ny arme, den här gången på elefanter över bergen, för att erövra det lilla landet. Han har en gång sett den väna prinsessan Ismalda, och blivit besatt av begär att få henne. Därför avskräcks han inte av att hans flotta drunknar. Att folket i hans land drabbas av umbäranden betyder inget för honom. Hans egna begär går före allt annat.
    Kungen i det lilla landet ber på nytt prästen om hjälp. Prästen ber tio nya böner och tänder sju nya ljus till jungfru Maria. Gud i himlen sänder en snöstorm mot de fientliga soldaterna på elefanterna i bergspassen på väg mot det lilla landet.    Den grymme härskaren Moribund offrar tio nyfödda lamm till djävulen. Djävulen i underjorden sänder upp ett vulkanutbrott, som smälter snön så att armen ändå kan komma fram på sina elefanter.
    

Vad hände sedan?    
Har du något annat förslag?
    Gå tillbaka till sagans början.