Spelemannen får sparken
för att han bara spelar ledsna melodier

Krögaren ger spelemannen sparken, för att han bara spelar ledsna melodier. En ny speleman får jobbet istället.
    Den gamla spelemannen kan inte få något nytt jobb, för ingen vill höra hans ledsna melodier. Han får arbetslöshetsunderstöd och går i omskolningskurs för att lära sig att bli målare istället. Men ingen vill anställa honom, för han är så ledsen att han bara målar allting svart.
    Han får arbetslöshetsunderstöd och går i omskolningskurs för att lära sig att bli kock. Men han lagar bara äcklig mat för att han är så ledsen för att han inte kan få prinsessan. Så ingen vill anställa honom som kock heller.
    Han får arbetslöshetsunderstöd och går i omskolningskurs och så fortsätter det så länge han lever.
    Den nya spelemannen blir mycket poupulär, för att han spelar så glada melodier på krogen. Ända till den dagen då ...
 
Vad hände sedan?    
Har du något annat förslag?
    Gå tillbaka till sagans början.