Spelemannen slängs i fängelsehålorna

Den elaka soldatesken slänger vår stackars speleman i papperskorgen. Men då kommer befälhavaren. Han påpekar att papperskorgen inte är tillräckligt rymningssäker. Sålunda blir spelemannen slängd en andra gång. Han hamnar i de mörka och frostkalla fängelsehålorna i slottets källare. Där får han sitta i tvenne veckor på vatten och bröd. Drottningen råkar höra hans klagan och undrar varför han inte äter bakelser. Till slut dras han inför domstol, med kungen som domare.
    "Jag ångrar djupt mitt tilltag", säger spelemannen. "Hav nåd med min ringa själ".
    "Det här handlar om sexuella trakasserier," svarar kungen. "Mot prinsessan Ismalda, det finaste jag har. Detta är oförlåtligt. Du dömes till halshuggning i gryningen nästa morgon för ditt tilltag."
 
 Hur gick det sedan?    
Har du något annat förslag?
    Gå tillbaka till sagans början.