Gunborg Palme

Översikt över pågående forskning

Vad är orsaken till ätstörningar, och vilka behandlingsmetoder är effektiva?

Ätstörningar

Bulimia Nervosa

Ofta återkommande episoder av hetsätning, i kombination med inadekvata kompensatoriska beteenden för att hindra viktökning, såsom sjävframkallade kräkningar, användning av laxermedel eller andra läkemedel, fasta eller överdrivet motionerande.

Anorexia Nervosa

Vägran att hålla en normal kroppsvikt, intensiv skräck för att gå upp i vikt, fövrängda upplevelser av kroppens vikt och form.

Hetsätning

Återkommande episoder av hetsätning utan de återkommande kompensatoriska beteenden som utmärker Bulimia Nervosa.

Övervikt, obesitas (utan hetsätning)

Äter mer än kroppens behov av näring utan de återkommande kompensatoriska beteenden som utmärker Bulimia Nervosa.

Uppsatser

Pågående Projekt

Web4Health

Utveckling av IT-verktyg för att förebygga, diagnosticera och behandla ätstörningar.

Personlighet och ätstörningar

Personlighetsegenskaper hos personer med ätstörningar.
This document
in English